3-4 april 2004

Het is jaren geleden dat er zo veel mensen voor de kerk stonden om naar binnen te mogen... Con Brio zong en speelde Jesus Christ Superstar.

Het laden van deze pagina kan met een modem verbinding enkele minuten duren...

Terug naar de VoorPagina

Menu

Voorpagina

Jaren geleden werden door Con Brio al een groot aantal nummers uit deze musical ten gehore gebracht tijdens een H. Mis op het Paasfeest. Nu werd de musical in zijn geheel opgevoerd in het weekend van Palmpasen. De zondag waarop de intocht in Jeruzalem wordt herdacht. Traditioneel wordt dan (voorafgaande aan de Goede Week, de week waarin zijn lijden en sterven worden herdacht) het hele lijdensverhaal gelezen in de kerken.

Het verhaal van Jesus Christ Superstar gaat eigenlijk over de laatste dagen van zijn leven. Het is de geschiedenis van de principiële Christus, tegenover de mensen die hem toejuichen om datgene wat hij niet wil worden: een wereldlijke machthebber. De menigte ziet in hem de nieuwe sterke man. Dus is het ook het verhaal van de angst om veilige posities kwijt te raken, om macht af te moeten staan. Het verhaal van het gekonkel in achterkamertjes van machthebbers.

Als een superster wordt Christus binnengehaald in Jeruzalem, om enkele dagen daarna door diezelfde mensen uitgejouwd, bespot en bespuwd te worden terwijl ze schreeuwen om zijn doodvonnis.

Het is ook het verhaal van volgelingen die het niet snappen en die in verwarring zijn. Ze drukken zich als het spannend wordt en hun grote leider gemarteld wordt.

Superstar tekent ook de persoon Judas ten voeten uit. De man die teleurgesteld is in Jezus, omdat deze niet slim opereert en geen gebruik maakt van de gunst van het volk. Waarom is Jezus niet zoals de politici… Christus wil toch koning worden ? Hij begrijpt zijn meester niet, hij zou het anders aangepakt hebben…

Een verhaal van mensen die door hun zwakheden door de mand vallen afgezet tegen die ene man die aan zijn principes trouw blijft, ook al kost hem dat zijn leven. Ook hij twijfelt, natuurlijk is hij bang om te sterven, maar hij blijft geloven dat hij toch uiteindelijk de dood zal overwinnen. De koning die gekroond wordt met een doornen kroon en die sterft aan het schandhout waar men normaal misdadigers mee om brengt.

Dirigent Joost Pieter de Boer Het verhaal tenslotte van een verliefde vrouw die met haar hartepijn geen raad weet omdat ze weet dat Jezus haar verliefdheid niet exclusief voor haar zal beantwoorden. Zijn hart moet liefde geven aan alle mensen.

De indringende muziek van Loyd Webber en de vaak bijtende teksten van Tim Rice zijn wereldtop. Con Brio heeft onder leiding van dirigent Joost Pieter de Boer en regisseuse Lilian Evers een zeer sfeervolle uitvoering neergezet waarbij de spanningen en hoogtepunten uit deze musical volledig tot hun recht kwamen in de Wamelse kerk. Het licht, de enscenering, de eigentijdse beelden die geprojecteerd werden, alles droeg bij tot een uitvoering die velen ontroerd heeft.

Helaas kunnen we de muziek (in verband met auteursrechten) niet op internet laten horen, maar de sfeer die de foto’s uitstralen spreekt voor zichzelf.

Begeleiding: het eigen combo van Con Brio, zang en spel Con Brio. Solisten: Hans Janssen, Karel Kalkers, Janneke van Ewijk en Hein Nyenhuis. Vertellers: Nolly Luning en Kees Borremans.
Techniek: Edwin van de Heijden en vele vrijwilligers die achter de schermen zorgden voor grime, logistiek, koffie enzovoort…


Jan Bakker en Peter van Dijk op Trompet, Jan Ermers gitaar, Jan van Ingen Piano en Keyboard, Leanette Litjens Dwarsfluit, Gerard Looman Drums, Tonnie van Rossum Gitaar, Lambert Walraven Saxofoon.

 


Overture


Heaven on their minds


Heaven on their minds


What's the buzz


What's the buzz


Everything's Allright


Everything's Allright


Hosanna


Simon Zealotes


Simon Zealotes


Simon Zealotes


Poor Jerusalem


Pilates Dream


Pilates Dream


I don't know how to love Him


I don't know how to love Him


I don't know how to love Him


Blood Money


Blood Money


The last supper


The last supper


The last supper


Kwaad en goed tonen uiteindelijk begrip...


Gethsemane


Gethsemane


Gethsemane


Pilat and Christ


Pilat and Christ


Judas' death


Judas' death


Could we start again please?


Could we start again please?


Superstar


Superstar


(Van Links naar rechts, vooraan) Dirigent Joost Pieter de Boer, Jezus vertolkt door Hans Janssen, Maria Magdalena door Janneke van Ewijk, Regisseur Lilian Evers en Karel Kalkers als Judas. Daarachter de vertellers Kees Borremans en Nolly Luning.


Een verdiende staande ovatie!

Tekst/Foto's/Selectie: Frans/Hans/Mieke
emailadres:info@wamel.net

TOP