Met dank aan Google Earth
Tekst de Oude Gierpont

Protocol

Betekenis van de vlag
Protocol & Verkoop
Voorpagina

Op zaterdag 13 februari 2010 werd het eerste exemplaar van de Wamelse vlag uitgestoken aan de toren van de Protestantse Kerk. Op zaterdag 28 augustus 2010, de dag dat de Wamelse kermis wordt geopend en aan de vooravond van het Wamelse zomercarnaval, is de eerste Wamelse vlagdag. Met de Wamelse vlag wordt kleur gegeven aan onze trots op ons dorp Wamel en wordt uiting gegeven aan ons saamhorigheidsgevoel.

Het staat een ieder vrij om met de Wamelse vlag op elk moment te vlaggen. Maar er is een aantal dagen per jaar waarop het getuigt van het echte Wamelse gevoel om de Wamelse vlag uit te hangen, de zogeheten Wamelse vlagdagen:

Carnaval
Koninginnedag
Parkmarkt
Kermis/zomercarnaval
Intocht Sinterklaas
Kerstviering Kinderboerderij

Verder kan vanuit de Wamelse gemeenschap (verenigingen/comités/besturen etc.) natuurlijk altijd een beroep worden gedaan op de bezitters van de Wamelse vlag om ter ere van een bepaalde gelegenheid te vlaggen. Te denken valt dan aan een kampioenschap van bijvoorbeeld Unitas 1, het bereiken van de 100-jarige leeftijd van een inwoner van Wamel, kerkelijke feestdagen en alles wat daar tussen zit. Een bericht aan info@deoudegierpont.nl en alle vlaggenbezitters worden geïnformeerd om op een bepaald moment de vlag uit te steken!

WAAR IS DE WAMELSE VLAG VERKRIJGBAAR?

De voorverkoop van de Wamelse vlag via het vlaggenformulier van De Oude Gierpont is inmiddels gesloten. Vlaggen zijn vanaf 1 september 2010 te koop bij 't Hofje van Wamel, Lakenstraat 66 te Wamel. Voor openingstijden kijk op www.hofjevanwamel.nl
Bij aanschaf van de vlag zal uw emailadres gevraagd worden om u op de hoogte te houden van nieuwtjes en extra vlagdagen.

 

Top