Romeins verleden

Opgravingen bevestigen Romeins verleden Wamel

Op een perceel in de hoek van de voormalige Hogeweg (nu Zandstraat) en 't Zand in Beneden Leeuwen zijn resten gevonden van grote boerderijen. Bij het hoofdstuk geschiedenis op deze site (Dorpsgids-historie) staan een paar voorbeelden hoe boerderijen er destijds uit zagen.

De nu gevonden boerderijen stammen uit de periode tussen het begin van de jaartelling en het jaar 250. Maar ook uit de periode daarna zijn overblijfselen gevonden. Dat is zeer uniek, want dat betekent dat onze streek niet verlaten is na de Romeinse tijd, maar dat de bewoning is doorgegaan. Men heeft lang gedacht dat na de Romeinse tijd de streek min of meer verlaten werd en er geen nederzettingen overbleven. Hoe het precies is moet nog verder worden onderzocht en daarover zal best wel uitvoerig gepubliceerd worden. Wij zullen er in elk geval aandacht aan geven omdat het de geschiedenis en het ontstaan van Wamel en haar dorpspolder betreft.

Sinds het ontstaan van Wamel behoorde dit deel van het huidige Leeuwen (alles ten westen van het Zijveld en 't Zand) tot het dorp Wamel. Toen begin vorige eeuw de kerk in Beneden Leeuwen werd gebouwd was het voor de mensen aan de oostkant van Wamel makkelijker daar ter kerke te gaan. Daardoor ontstond het dorp Beneden Leeuwen en is dit deel langzaam maar zeker opgegaan in de huidige woonkern.

Archeologisch onderzoek