De Romeinse tijd.

Op de Peutinger Kaart, een copie van een Romeinse landkaart die stamt uit de tijd rond 350, staat een plaats Ad duodecimum. Op die kaart staan ook Nijmegen (Noviomagi) en Rossum (Grinnibus).

 

Een stukje van de Peutinger kaart met rechts bij de bovenste torentjes Noviomagi (Nijmegen) en links Ad duodecimum.

Vanuit beide plaatsen metend en afgaande op de bijgeschreven afstanden op de kaart, kom je in Wamel terecht. Wetenschappers betwijfelen echter of Ad duodecimum Wamel is. De weg, de Oude Waalsteeg, die in de Wamelse uiterwaarden naar de plaats leidde waar vele eeuwen lang het veer lag, is wel van Romeinse oorsprong, dat is bij graafwerkzaamheden aangetoond.

Het huidige Wamel ligt in elk geval aan een oude weg die ook in de Middeleeuwen al werd gebruikt. 

Op deze kaart uit 1555 staat de oude veerweg die al in de Romeinse tijd in gebruik moet zijn geweest. Rechts onder de huidige NH. Kerk en vandaar de weg die nu Oude Waalsteeg heet. Links een groot eiland in de Waal. Een stukje van die Waaltak ligt nu nog aan de westkant van de Veerweg vlak voor het huidige Veerhuis. Daar zie je als het ware een diepe geul in de uiterwaarden. De huidige Veerweg loopt dus feitelijk recht over die geul en het veerhuis staat min of meer op de rand van het oude eiland.