Vanaf de Middeleeuwen

Aanvankelijk was Wamel een belangrijke plaats in de regio.

Er waren tenminste twee kasteeltjes en mogelijk zelfs drie. Er stonden twee kloosters en er was een grote kerk. Er was ook al heel vroeg een korenmolen. Bovendien was Wamel een van de weinige plaatsen waar het Gerecht bijeen kwam. Van vele processen zijn nog gegevens bewaard gebleven in het Rijksarchief in Arnhem.

De Lakenburg in de zeventiende eeuw. In de huidige Lakenburg zijn nog oude muurgedeelten aanwezig. Het is het enig overgebleven "kasteeltje". De huidige gracht is nog authentiek

Het leven van de mensen in de Middeleeuwen was niet makkelijk. Vaak waren er overstromingen.

 

De molen op een tekening uit 1784, waarop dijkdoorbraken staan ingeteken

De molen begin vorige eeuw, nauwelijks veranderd stond hij daar meer dan 400 jaar

Rond 1350 sloeg de pest genadeloos toe, meer dan een derde van de bevolking stierf. Oorlogen eisten ook vele slachtoffers. Vanaf 1350 tot 1399 woedde er een oorlog tussen de hertogen van Brabant en Gelderland. Zaltbommel en Tiel wisselden regelmatig van eigenaar en Wamel lag in de frontlinie.Een zware storm vernielde op 11 Januari 1558 het dak van de kerktoren. De toren zelf is in het begin van de tachtigjarige oorlog afgebroken omdat ook toen weer Wamel in de frontlinie lag en de ene keer door de Spaanse en dan weer door de Staatse troepen bezet was.

De toren bleek een te mooie uitkijktoren te zijn van waaruit Tiel bespied kon worden... Op een kaart uit 1555 is de kerk nog met spits te zien.Na de reformatie gaat het met Wamel slechter. In de Franse tijd ligt het wederom in de frontlinie. De laatste maal is de winter van 1944-1945 in ruim zes maanden komen o.a. meer dan tienduizend granaten in het dorp neer. De oorlogen, de hoge kosten na overstromingen, en het feit dat de grond hoofdzakelijk in het bezit van grootgrondbezitters was, hebben Wamel en geheel Maas en Waal eeuwenlang uitgemergeld.

 

Verwoestingen tijdens de Tweede Wereldoorlog, de schuur bij cafe Rutten getroffen door een vliegende bom met op de achtergrond de kapot geschoten kerktoren

Rond de jaren vijftig van de vorige eeuw was het gemiddelde inkomen in Maas en Waal het laagste in heel Nederland. Met de ruilverkaveling tussen 1950 en 1960 is de welvaart gekomen. De streek is toen ook ontsloten. Hoe het leven er nu is ? Kom dat zelf maar ervaren en bekijken!