Met dank aan Google Earth
Tekst klankbordgroep

Uitnodiging

Inleiding
- Uitnodiging
- Verslagen
- Inventarisatie
- Einde KBG 15 sept 2010
- Wamelse Avond 8 juni 2010
- Verkeers(On)veiligheid scholen 22 okt 2009
- Opknap park 22 okt 2009
- Persbericht 10 juni 2009
- Persbericht 5 mei 2009
- Accomodatiebeleid 231208
- Nieuwsbrief 1 (okt 2009)
Voorpagina

Discussieavond over leefbaarheid van Wamel, nu en in de toekomst
Leefbaar Wamel! Uw zorg? De onze ook?

WAMEL – Een groep inwoners van Wamel opereert als Klankbordgroep en maakt zich zorgen over de leefbaarheid van hun dorp. De groep treedt binnenkort naar buiten en wil samen met de inwoners praten over de leefbaarheid van hun dorp, nu en in de toekomst. De klankbordgroep heeft het initiatief genomen voor een discussieavond over dat thema.

De Klankbordgroep organiseert op dinsdagavond 20 januari 2009 om 20.00 uur in het Vrijetijdscentrum een informatie- en discussieavond. Alle inwoners en ook besturen van verenigingen en instellingen zijn welkom. Iedereen krijgt de kans om mee te denken en mee te praten over de leefbaarheid van het dorp.

Voor de Klankbordgroep is de naderende sluiting van het kloosterverzorgingshuis de directe aanleiding om op dit moment te praten over de leefbaarheid in het dorp, nu en in de toekomst. Ook andere ontwikkelingen zijn reden om over het onderwerp leefbaarheid te discussiëren. De groep wil dat nu in breder verband doen en horen of de gesprekspartners haar zorgen delen. De inwoners worden opgeroepen te laten merken of ook zij de mening van de initiatiefgroep delen en daarover in gesprek willen. De groep hoopt op de steun van medestanders en op vrijwilligers.

Huise Henricus
Kloosterverzorginghuis 'Huize Henricus'

De Klankbordgroep die ondersteuning heeft gezocht bij de Vereniging Kleine Kernen Gelderland (VKK), zal zich in de komende bijeenkomst voorstellen en haar gedachten toelichten. Er wordt ook gekeken naar het accommodatie onderzoek van de gemeente. Centraal staat het praten over de leefbaarheid, nu en in de toekomst. De bijeenkomst moet uitmonden in een conclusie over de verdere aanpak. De initiatiefnemers hopen op een grote opkomst bij dit belangwekkend onderwerp.

Informatie:
Nol van Dijk, Hogeweg 93, 6659 AH WAMEL, telefoon 06 20011399

Leefbaar Wamel! Uw zorg? De onze ook!

Top