Seniorenvereniging

50+ Wamel

De Christelijke levensbeginselen vormen de grondslag van de vereniging.
De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de belangen, en het verhogen van het welzijn van senioren in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder, in de meest ruime zin van het woord.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door
a. diensten te verlenen en het behartigen van de individuele belangen van de leden.
b. belangenbehartiging van senioren in het algemeen.
c. vertegenwoordiging van de belangen van senioren bij overheden en anderen instanties.
d. samen te werken met organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant doel.
e. het organiseren van een veelzijdig scala van activiteiten onder anderen.

Wat we zoal organiseren:
bingo avonden, kaartmiddagen, internetcafe, openeettafel, paasbrunch, koninginnenfeest, busdagtochten, fietstochtjes, sinterklaasfeest, kerstviering, ouderengym, zangkoor, koersbal, biljarten,
welfare werk.


Een van de activiteiren van de Seniorenvereniging is Koersbal

Voor inlichtingen neemt U contact op met het secretariaat:
J. Nijs, Kerkstraat 14, tel. 501347.

Top