Vanaf het moment dat we de dijkverzwaring achter de rug hebben is het gevoel van veiligheid als nooit tevoren. Voor een overstroming zijn we niet meer bang. Maar is het inderdaad zo dat we door die werkzaamheden veel meer last hebben gekregen van kwelwater? Sommige delen van Wamel hebben zoveel wateroverlast dat vloeren kromtrekken, huizen vochtig worden, verwarmingsystemen defect raken en tuinen blank staan. Drainage, is dat een oplossing? Raakt het riool daardoor overbelast? Een hoop vragen. Weet u wat de oorzaak is van dit kwelprobleem, heeft u een oplossing, wilt u uw vragen kwijt? Stuur een e-mail naar wamel.net en we zorgen voor publicatie

Wilt u reageren stuur een e-mail naar wamel.net.

Hieronder wat foto's van begin 2003 toen kwel in combinatie met vorst voor nogal wat overlast zorgde.


Wanneer Wamelnaren dit zien dan neemt bij velen de onrust toe


Massa's water die de badkuip tussen de zomer en winterdijk vult


Hoog water zorgt niet alleen aan de rivierkant van de
dijk voor overlast. Het water loopt onder de dijk door


en zet complete akkers blank.


Op plekken waar het water de minste weerstand ondervindt
borrelt het op en loopt het naar de laagstgelegen plekken.


en zorgt in combinatie met vorst voor levensgevaarlijke situaties.

volgende pagina, laatste pagina