Wamel herdenkt zijn gevallenen

DODENHERDENKING
Wamel herdenkt zijn gevallenen
Dodenherdenking 2009
Voorpagina

Op dinsdag 4 mei worden in Wamel de 37 dorpsgenoten herdacht, die door oorlogsgeweld om het leven kwamen. Van 18.00 uur tot zonsondergang zullen de vlaggen halfstok hangen en de klokken van beide Wamelse kerken luiden van 19.00 tot 19.15 uur.
Het programma bestaat die dag uit een informeel en een formeel gedeelte.

De kerkdeuren worden geopend om 19.00 uur en vanaf 19.15 uur kunnen familieleden van de gevallenen en overige belangstellenden luisteren naar stemmige muziek van een ensemble van harmonie Koningin Wilhelmina.

Het officiële gedeelte begint om 19.30 uur met de verwelkoming en korte inleiding door de heer H.Rekers, bestuurslid van het comité dodenherdenking Wamel.
Na het voorlezen van een gedicht en de opsomming van de namen van de 37 Wamelse oorlogsslachtoffers komen om 19.50 uur tamboers via de zijbeuken naar voren om daarna door de middengang de kerk te verlaten voor de tocht naar het oorlogsmonument in de Dorpsstraat.

Het organiserend comité roept de inwoners van Wamel op om ook dit jaar weer massaal de herdenkingsdienst bij te wonen en deel te nemen aan de stille tocht naar het monument.

Van 20.00 tot 20.02 wordt twee minuten stilte in acht genomen, waarna door trompettist Arnold Nijs het ”Taptoe-signaal” wordt geblazen.

Gemeentesecretaris, de heer  P.Arissen zal namens het gemeentebestuur van West Maas en Waal een krans leggen en door hem wordt een herdenkingstoespraak gehouden.

Familieleden van de gevallenen en alle overige aanwezigen worden in de gelegenheid gesteld om bloemen te leggen, ter nagedachtenis aan de gevallen familieleden, vrienden of kennissen.

Daarna wordt een gedicht voorgelezen en het Wilhelmus gezongen.
Na de afsluiting van de plechtigheid door de heer Rekers zijn alle aanwezigen van harte welkom in het Vrijetijdscentrum om samen met de familieleden, de genodigden en het comité dodenherdenking, een kop koffie te drinken.

Een afvaardiging van familieleden van de gevallenen woont in Tiel in de St.Maartenskerk de herdenkingsdienst bij, waarna wordt deelgenomen aan de stille tocht naar de fusilladeplaats aan de coupure, waar op 21 september 1944 veertien onschuldige burgers uit Wamel door de Duitsers werden vermoord. Daarna wordt het Joods monument en het monument bij de St.Maartenskerk bezocht.

De hele vooravond van 4 mei staat het respect voor de doden centraal, waarbij de Nederlandse driekleur tot zonsondergang halfstok dient te blijven hangen.

Tijdens de herdenkingsplechtigheid op 4 mei worden de hierna te noemen Wamelse gevallenen herdacht:

Piet Appeldoorn (72),
Arnold den Bieman (53),
mevr.E.den Bieman (55),
Johan den Bieman (23),
Toon den Bieman (53),
Hendrik Blijdestein (42),
Piet Dingenouts (50),
Wim van Dinther (32),
Huub van Echteld (31),
Karel van Echteld (41),
Niek van Echteld (43),
Piet Elsen (57),
Pater L.van Gelder (39),
Wim Gerritsen (53),
mevr.J.van Hoeke (76),
Hend van den Hurk (58),
Dirk Jansen (64),
Siegbert Jansen (23),
Piet Jansen (21),
Frans Janssen (16),
Frans Knottenbelt (22),
Antoon van Lith (27),
Marinus de Lorijn (18),
Ben Melis (29),
Ernst van Oort (33),
Jan van Rooij (27),
Gijs van Rossum (35),
Hanny Rutten (40),
Toon Schonenberg (27),
Hend Schonenberg (68),
Johan Schonenberg (36),
Wim Schonenberg (35),
Hend Thijssen (37),
Willy Verheiden (21),
Jan van der Wielen (47),
Toon Wijman (31)
Toon Zondag (62).

TOP