Na 63 jaar eindelijk duidelijkheid...

DODENHERDENKING
Eindelijk duidelijkheid...
Rapport Nationale Recherche
Dagboeken, de eerste zeven dagen
In Woord en Beeld (2001)
Herdenking 2006
Uw reactie ...
Voorpagina

Na 63 jaar eindelijk duidelijkheid over 14 Wamelse oorlogsslachtoffers.

Op woensdag 20 september 1944 werden 14 mannen op de Waalbandijk bij de Wamelse Veerweg bijeengedreven na een razzia. Ze stonden daar bij het transformator huisje van de toenmalige PGEM, en werden via de pont naar Tiel gebracht. Ze zouden allen nog diezelfde dag worden gefusilleerd bij de Tielse Walmuur.

Gedenksteen slachtoffers
Gedenksteen bij de Tielse Walmuur

Ze zijn bij elkaar begraven op het Tielse RK Kerkhof aan de J.D. van Leeuwenstraat.
Hun dood wordt jaarlijks op 4 mei zowel in Wamel als in Tiel herdacht. In Tiel bij het monument aan de Walmuur nabij de oude coupure en in Wamel bij het monument voor de oorlogsslachtoffers nabij het VTC aan de Dorpsstraat.

Graven van de slachtoffers
Graven van de 14 Wamelse slachtoffers

dhr. RijndersAanvankelijk was onbekend wat er met de 14 was gebeurd, maar al vrij snel sijpelden de berichten uit Tiel door, allen waren omgekomen. Er zijn na de oorlog naspeuringen gedaan, maar nooit is duidelijk geworden wie verantwoordelijk was voor de fusillade. Door onderzoek van de heer Jan Rijnders (foto links) uit het Drentse Langelo, niet ver van Groningen, kwam daar verandering in. Zijn grootvader was eveneens slachtoffer van de Duitse bezetters en hij heeft met veel doorzettingsvermogen en vasthoudendheid een aantal nieuwe zaken aan het licht gebracht. Dat was voldoende aanleiding voor het Landelijk Parket in Rotterdam om een officieel onderzoek te starten. Dit onderzoek werd verricht door de Dienst Nationale Recherche van de KLPD. De verantwoordelijke voor het onderzoek was Senior Rechercheursenior rechercheur Mosk en Waterman R. Mosk die het onderzoek tezamen met Rechercheur Waterman uitvoerde (foto rechts, links dhr. Mosk, rechts dhr. Waterman). Aangezien de verantwoordelijke (hoofd)verdachten inmiddels overleden zijn, is geen vervolging ingesteld. In het belang van de nabestaanden heeft de Officier van Justitie besloten het onderzoeksrapport aan te bieden aan de burgemeesters van Tiel en West Maas en Waal. In nauw overleg hebben zij besloten dit rapport ter kennisname te brengen aan nabestaanden en anderen die zich bij de dood van deze mensen betrokken voelen.

In kerk was ter nagedachtenis aan de oorlogsslachtoffers een foto- en verhalententoonstelling ingericht.Na het welkomstwoord door de heer Rekers, voorzitter van het comité dodenherdenking Wamel, een opsomming van de namen van de gevallenen en een gedicht. Bij het monument volgde voorafgaande aan twee minuten stilte de kranslegging door burgemeester Steenkamp, namens het gemeentebestuur van West Maas en Waal.

dodenherdenking 2007 te Wamel
Dodenherdenking 2007 bij het monument

Na de plechtigheden in de r.k. kerk en bij het monument, werden de nabestaanden en belangstellenden in het VTC ontvangen met een kop koffie. Daarna werd uit de documentaire “Wamel tijdens de Tweede wereldoorlog, een dorp onder vuur” dàt deel getoond dat handelt over de noodlottige gebeurtenissen op 20 september 1944 waarna de heer Jan Reijnders vertelt van zijn onderzoek naar de verantwoordelijken voor de fusillade.

aanwezigen tijdens de presentatie van het onderzoek
Aanwezigen tijdens de presentatie van het onderzoek in het VTC

Aansluitend kwam Senior Rechercheur R. Mosk van de KLPD aan het woord om een toelichting te geven op het onderzoek en de resultaten zoals weergegeven in het rapport "Onderzoek naar executies 20 september 1944 van 15 Wamelse burgers door Duitse militairen". Onder zijn verantwoordelijkheid en met hulp van Senior Rechercheur Waterman is het feitelijke onderzoek verricht. Een geanonimiseerd versie van het onderzoek van de heren Mosk en Waterman vindt u onder het menuitem "Rapport Nationale Recherche".

TOP