Tekst Frans

Pastoor Kurstjens
60 jaar priester

60 jaar priester
Mis 60jr priesterjubileum
Misboekje 50jr jubileum
Voorpagina


Vandaag, op 3 juni 2010 is het precies zestig jaar geleden dat een Tilburgse jonge man, Pierre genaamd, tot priester werd gewijd. In 1969 werd hij pastoor in Wamel toen hij zijn voorganger Van Bakel opvolgde die hier sinds 1945 pastoor was. Iedere Wamelnaar kent deze man als “pastoor Kurstjens”. Hoe geliefd hij nog steeds is in Wamel bleek vorig jaar toen hij een keer inviel voor onze huidige pastoor Van der Maazen en hij aan het eind van de mis spontaan applaus kreeg van de kerkgangers.

Zijn vijftig jarige priesterfeest werd tien jaar geleden op 2 juli 2000 in de Wamelse parochiekerk gevierd met een H. Mis. Aansluitend was er een receptie in het VTC.
Tien jaar later viert de pastoor zijn jubileum in de beslotenheid van de kapel op st. Barbara in Dreumel waar hij nog wekelijks de missen verzorgt voor de bejaarden. Samen met zijn collega’s die nu de zielzorg verzorgen in West Maas en Waal vierde hij daar in alle bescheidenheid een plechtige Heilige Mis.


De Laak, afscheid als pastoor

Bescheidenheid is kenmerkend voor hem. Maar ook hartelijkheid, betrokkenheid menselijkheid en een open blik op de wereld tekenen hem.Hij is en blijft ook op hoge leeftijd nog steeds een levenslustige herder voor zijn schapen met kennis en belangstelling voor de wereld van nu.


Een enorme belangstelling voor het huis van Kurstjens nadat hij, na zijn priesterwijding,
de eerste H.Mis opdroeg

Pastoor Kurstjens: Proficiat een laat uw grote baas daarboven nog maar even op u wachten !
Tien jaar geleden maakten enkele mensen een filmpje waarin zijn Wamelse dubbelganger schoenmaker Van Riel de rol van Kurstjens  vertolkte. Die film werd vertoond tijdens de receptie. Kurtsjens zag hem daar voor het eerst en gaf fris van de lever zijn commentaar. Die film met het geluid van de reacties uit de zaal, het commentaar van Hans Janssen en van de pastoor zelf  plaatsen we als eerbetoon op Wamel.net, zodat iedereen deze unieke beelden nog eens kan zien en herinneringen kan ophalen aan dat prachtige feest tien jaar geleden. We hebben ook wat foto’s van de H Mis vanmorgen en een kopie van het misboekje van tien jaar geleden (zie menu). Verder hebben we onlangs een lang gesprek met onze oud pastoor opgenomen waarbij hij terugblikt op zijn studietijd, zijn roeping als priester en zijn tijd als pastoor in ons dorp Wamel. Het interview zullen we later plaatsen op deze site, het moet nog worden gemonteerd en dat is een behoorlijke klus waar we nog even tijd voor nodig hebben. Pastoor Kurstjens wilde bij zijn zestig jarige priesterfeest geen openbaar huldeblijk. Maar een felicitatie in de vorm van een kaartje of een briefje zal hij zeker op prijs stellen. Zijn adres staat in het telefoonboek en anders kunt u uw persoonlijke felicitatie ook mailen naar info@wamel.net, dan sturen wij dat rechtstreeks door naar hem. Zet bij “onderwerp” dan even felicitatie Kurstjens en vergeet niet uw eigen naam te vermelden in de mail, zodat hij weet wie hem feliciteert. Ook goede herinneringen aan pastoor kurstjens of foto’s van hem zijn welkom, dan publiceren we daaruit een bloemlezing als we het interview met hem op Wamel.net zetten.
Tot slot hieronder nog het slotgedicht uit de mis tien jaar geleden en de tekst van het lied dat alle koren en de kerkgangers toen voor hem zongen.

Gedicht: Ons Pastorke, een man van Jezus...
Zijn grote voorbeeld waste de voeten van zijn vrienden,
En maakte blinden tot zienden,
Had goede contacten met vrouwen van lichte zeden,
En tollenaars, boeven en bedelaars heeft Hij nooit gemeden.
Hij sprak niet van pracht en praal en gouden tempels of kathedralen,
Zijn boodschap bestond uit eenvoudige verhalen
Over goed en kwaad en trouw zijn aan iedereen van goede wil.
Als hij sprak werden duizenden mensen stil.

Die Jezus drong tot in het diepste van de ziel van Kurstjens door,
Hij riep hem en Pierre werd priester en pastoor.
Zijn opdracht was een goede herder te zijn,
Zijn kudde te hoeden, van groot tot klein.
Hun nood, angst, twijfel, verdriet en vreugde te doorgronden,
Van de morgen- tot de avondstonde.
Zoals bij ons allen, was ook zijn leven niet enkel heiligheid.
Maar hij maakte Jezus zichtbaar door zijn vriendelijke zorgzaamheid.

Een kleine grote man,
Trots op zijn roeping, blij dat hij nog steeds mis lezen kan.
Want samen eucharistie vieren, Jezus’ Laatste Avondmaal gedenken,
Brood breken en wijn uitschenken,
Als tekens van zijn lichaam en bloed,
Dat is wat hij het liefste doet.
Zijn contacten met de mensen zal hij niet graag opgeven,
Maar als hij zijn contact met God missen zou, dan kon hij niet meer leven...

 

Kleine grote man van ons,
Lief en leed gedeeld met ons
Spreekt van God gewone taal,
Altijd wel met een verhaal.
Kleine grote man van ons,
blijf heel lang nog onder ons.
Opgeruimd, gastvrij en blij,
Heel bescheiden dat blijft hij.
Dank pastoor bedankt hiervoor
en ga zo door.

 

Top