Met dank aan Google Earth
.

Ontstaan Vincentiusvereninging

Op de helft van de negentiende eeuw werd in Wamel de Vincentiusvereniging opgericht. In deftige taal schreef men dit met krulletters in een groot dik boek. Men noemde het in de oprichtingstekst "De Conferencie der Vereeniging van den H. Vincentius van Paulo"


Oprichting Vincentiusvereniging

Ontstaan
In Frankrijk leefde tussen 1581 en 1660 Vincentius à Paulo. Hij koos een beroep dat niet zo gewoon was, hij werd priester. Hij bekommerde zich vooral om arme mensen en deed alles om hen te helpen. Zijn goedheid werd al snel bekend en na zijn dood groeide de herinnering aan hem en zijn levenswijze en werd hij heilig verklaard.

In 1833 namen acht studenten Vincentius als voorbeeld en richtten de eerste Vincentiusvereniging op. De eigenlijke initiatiefnemer heette Frédéric Ozanam. Samen met een aantal medestudenten legde hij de grondslag voor de Vincentiusvereniging.
Er was toen veel armoede en duizenden mensen hadden geen menswaardig bestaan. Ze bezochten de armen en probeerden te helpen waar ze konden. Binnen een paar jaar ontstonden er overal in Frankrijk Vincentiusverenigingen. De beweging verspreide zich tot ver over de landsgrenzen van Frankrijk.


Vincentius à Paulo, 1581-1660

Wamel
Zestien jaar later in 1849 werd in ons eigen dorpje Wamel ook een Vincentiusvereniging opgericht. Het was een van de eersten in ons land. Die vereniging bestaat nog steeds en ze helpt nog altijd arme mensen.

Statistisch overzicht van de leden uit 1872
Statistisch overzicht

In Wamel is de Vincentiusvereniging de oudste vereniging. In een statistisch overzicht (zie afbeelding) van 1849 tot en met 1872 lezen we dat veel dat er naast de leden die contributie betaalden waarvan mensen geholpen werden, ook grote aantallen mensen schenkingen deden of voor een bepaald bedrag inschreven. Ook worden de aantallen genoemd die geholpen werden, personen, gezinnen, kinderen. Men heeft ook de aantallen kinderen die de Bewaarschool bezochten genoteerd. Deze school werd gelijktijdig met haar eigen oprichting door de Vincentius vereniging geopend. Men deed ook aan een soort arbeidsbemiddeling, want er staat een kolom "op ambacht in dienst geplaatste personen".

Men vond zichzelf geen "armenbestuur" zoals men dat noemde, men had niet de taak pure noodhulp te verlenen. Men wilde met de hulp proberen te bewerken dat mensen weer zelf in hun levensonderhoud konden voorzien.

De activiteiten liggen nog steeds op het vlak van hulp aan armen. Daarvoor wordt tegenwoordig internationaal samengewerkt. De nood in de eigen gemeenschap is veel minder dan vroeger, wat niet wegneemt dat ook nu nog wel in stilte geholpen wordt. Bijvoorbeeld bijspringen bij studie of een keer een vakantie mogelijk maken zijn zo van die activiteiten die tegenwoordig nog wel eens voorkomen bij Vincentiusverenigingen.

Top

Ontstaan
Bestuur
Inkomsten
Oude Wamel
Doelen
Boekenbeurs
Mortuarium
Vincentiusvereniging Nederland
Voorpagina