Plaatsing Antennemast sportveld WAMEL

Uitnodiging
Flyer
Poster-Straling
www.stralingsweb.nl
www.stopumts.nl
www.stralingsarm-nederland.org/
Voorpagina

 


Uitnodiging  Dinsdag 11 maart  om 19.30uur in de voetbalkantine


De mobiele telefoon, draadloos internet, de draadloze huistelefoon, allemaal prachtige technieken die ons een stuk gemak en luxe brengen. Rondom ons heen zien we dan ook steeds meer antennes verschijnen. We horen ook steeds vaker berichten dat de straling mogelijke gevaren voor onze gezondheid opleveren. Is dat wel zo? De effecten op de lange termijn zijn nog volledig onduidelijk. Is het daarom wel verstandig om maar antennes te blijven plaatsen? De Gezondheidsraad geeft in een van zijn publicatie toe dat de langetermijneffecten volledig onbekend zijn. Ze zeggen zelfs dat deze niet in een laboratorium onderzocht kunnen worden, dit betekent dat wij allemaal proefkonijn zijn in een levensgroot laboratorium.


Lokatie van de zendmast midden tussen de sportvelden...

Op deze avond in de voetbalkantine zal u een beeld gegeven worden van de verschillende stralingsvelden waaraan wij worden blootsgesteld. Hoe blootstellingslimieten tot stand komen, het TNO-rapport dat wel effecten constateert en het Zwitsers Onderzoek dat geen effecten constateert. Onderzoeken die biologische effecten aantonen. Welke stralingsbronnen ons, zowel in huis als buitenshuis ons allemaal omringen en doordringen. En het belang van het toepassen van het voorzorgsprincipe!

En ook dat:

  • providers zich niet meer kunnen verzekeren tegen de mogelijke gevolgen van straling. Wie is er dan aansprakelijk?
  • men aanspraak kan maken op daling van de WOZ-waarde van het huis.
  • men zich uiteindelijk zou kunnen beroepen op het privaatrecht.
  • gemeentes zich kunnen beroepen op het voorzorgsprincipe, geen antennes ook niet vergunningsvrije totdat bewezen is dat het geen schade oplevert voor de volksgezondheid.

Het doel van deze avond is het bewust worden van het belang van het voorzorgsprincipe, geen mast en zeker geen nieuwe antennes , totdat duidelijk is dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid en dat is nog steeds niet bewezen!

Een ander doel is het verzamelen van mensen die mee een actiegroep willen vormen om het plaatsen van een mast en antenne te voorkomen, totdat de langetermijneffecten bekend zijn.

De presentatie zal gegeven worden door Ramon Beerens, gecertificeerd woonbioloog m.b.t. het meten van straling. De presentatie is in samenwerking met bewoners uit Parkenstraat en sportcomplex. Een gedeelte van de presentatie is in samenwerking met Stralingsarm-Nederland.

Wanneer u wilt komen om gewoon te luisteren en/of eventueel wilt deelnemen met het opzetten van een actie neem dan contact op met Ramon Beerens, telefoon: 048750-2205.

A.U.B. aanmelden!  Entree: gratis! Aan consumpties zijn wel kosten verbonden.