Zoals Ben ons zijn verhaal vertelde over de periode 1943-1945 ("Tewerkstelling") zo is ook Uw verhaal belangrijk!

Bent U bereid in woord of schrift een bijdrage te leveren aan een stukje streekgeschiedschrijving in en rond de tweede wereldoorlog laat het ons weten!

Bent U in het bezit van foto's of ander materiaal (pamfletten, krantenknipsels enz.) en wilt U ons een kopie laten maken voor publicatie op onze site laat ons dat ook weten!

Wat gebeurde er in de jaren na de oorlog, hoe beleefde U de wederopbouw? laat ons dat ook weten!

Stuur een e-mail naar onderstaande adres:
doemee@wamel.net

Voor veel Nederlanders is de tweede wereldoorlog een periode die nog steeds verschrikkelijke herinneringen oproept.

De Tweede Wereldoorlog, een bewogen tijd...